За Life Science

Порталът www.chem-bg.com “Life Science” цели информационно обслужване на всички сързани с химията, фармацията, биологията и медицината като идеята е да създава многостранна връзка между образование, наука и бизнес.

Порталът www.chem-bg.com “ Life Science” има за цел да:

  • популяризира естествените науки и да създава интерес на подрастващите и обществеността към тях по един занимателен и заинтригуващ начин;
  • подпомага процесите на обучение и развитието на естествените науки;
  • улеснява намирането на научна и образователна информация;
  • създава връзки между бизнес и наука;
  • подобрява бизнес средата на фирмите и предприятията свързани с естествените науки;
  • предоставя на фирмите платформа за популяризиране на своите продукти и услуги до специализираната аудитория на порталът

Информационният портал www.chem-bg.com “ Life Science“ е строго специализиран. Въпреки това неговата аудитория е твърде широка. Той се използва от академичната общност  – учени и изследователи, докторанти, университетски преподаватели, както и от студенти и ученици от горните класове на профилирани гимназии.

Идеята му е да бъде полезен и да се ползва активно от лаборанти и химици от аналитични, клинични и изпитвателни лаборатории