ОСНОВИ НА КРИСТАЛОХИМИЯТА

ОСНОВИ НА КРИСТАЛОХИМИЯТА

Автори: проф. дгн инж. Добринка Ан. Ставракева
доц. д-р инж. Ирена К. Михайлова
Рецензент: проф. дтн инж. Веселин Димитров
Коректор: С. Саева
Предпечатна подготовка: УКЦ при ХТМУ – София
Печат: УПД 39 при НИС на ХТМУ – София
Издател: ХТМУ – София
ISBN 978-954-465-055-1

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *