Биохимия

Биохимията – науката за молекулните основи на живота
(лекции pdf формат)

Въведение

 1. Клетката основна единица на живота
 2. Белтъци
 3. Нуклеинови киселини
 4. Ензими
 5. Биоенергетика
 6. Обмяна на въглехидрати
 7. Обмяна на аминокиселини
 8. Обмяна на нуклеотиди
 9. Интеграция на метаболизма
 10. Обмяна на порфирини
 11. Биосинтеза на ДНК
 12. Биосинтеза на белтъци
 13. Регулация на генната експресия
 14. Приложение на рекомбинантни ДНК технологии в медицината
 15. Сигнална трансдукция
 16. Захарен диабет
 17. Хранене и храносмилане