1020x200_chem_header

Начало

love chemistry

Търси химично вещество и реактив като напишеш неговото травиално наименование на английски език, напр. ACETONE, CAS номер или IUPAC наименование

Вашият коментар